18 tuổi có được nhận con nuôi hay không?

18 tuổi có được nhận con nuôi hay không?

Nhận nuôi con nuôi luôn hiện nay rất phổ biến, khi các bạn trẻ không còn tin tưởng vào tình yêu hôn nhân và gia đình thì họ chọn cái sống độc thân và nhận con nuôi. Tuy nhiên có phải ai cũng có quyền này, 18 tuổi có được nhận con nuôi hay không. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây.

CĂN CỨ:

  • Luật nuôi con nuôi 2010
  • Nghị định 19/2011/NĐ-CP

NỘI DUNG:

1. Khái niệm nuôi con nuôi

Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ, con cái giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Giữa cha mẹ và con nuôi không có quan hệ huyết thống trực hệ

Như vậy , Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

2. 18 tuổi có được nhận nuôi con nuôi?

Với mục đích nhận đạo cũng như để bảo vệ quyền lợi và lợi ích tốt nhất cho các bên khi tham gia quan hệ nhận nuôi con pháp luật có quy định về điều kiện nhân nuôi con cụ thể Điều 14 luật nuôi con nuôi 2010, cụ thể:

Điều 14 : Điều kiện người nhận nuôi con

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.

Theo đó luật đã quy định rất rõ dàng rằng một trong các điều kiện quan trọng nhận nuôi con đó chính là ” Hơn con nuôi 201 tuổi trở lên” tức là chủ thể nhận nuôi con phải trên 20 tuổi. Đây là một trong các quy định để bảo đảm quyền lợi của những đứa trẻ nhận nuôi con nuôi được dống và tiếp xúc với một môi trường mới tốt hơn. Hơn nữa cũng đảm bảo sự chệnh lệch của một thể hệ

Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ thể đều phải trên 20 tuổi trở lên mà còn có những trường hợp ngoại lệ như:

  • cha dượng nhận con riêng của vợ
  • mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi
  • cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

Các chủ thể trong ba trường hợp trên không cần phải từ 20 tuổi trở lên cũng có thể nhận nuôi con nuôi.

Ngoài điều kiện về tuổi thì cũng đồng thời phải có đủ các điều kiện : Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; Có tư cách đạo đức tốt. Và không thuộc trong các trường hợp tại Khoản 2 Điều 1 Luật nuôi con nuôi 2010 nêu trên

3. Thẩm quyền đăng ký nhận nuôi con nuôi

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *