Bao nhiêu tuổi sẽ được thành lập hộ kinh doanh

Bao nhiêu tuổi sẽ được thành lập hộ kinh doanh

Căn cứ:

  1. Luật doanh nghiệp 2014
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Độ tuổi có thể thành lập hộ kinh doanh được quy định một cách cụ thể tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh như sau:

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

Như vậy, có thể thấy độ tuổi được quyền thành lập hộ kinh doanh là đủ 18 tuổi. Con số  đủ 18 tuổi là con số rất dễ ghi nhớ vì ngoài là độ tuổi có thể đăng ký kinh doanh, đây là là số mốc của rất nhiều quy định khác như độ tuổi kết hôn của nữ giới, độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ, độ tuổi có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự…

Cũng tại Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh chúng ta cũng thấy rằng, ngoài tiêu chuẩn về độ tuổi, người thành lập hộ kinh doanh bắt buộc phải có những điều kiện sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

………………

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, người thành lập hộ kinh doanh phải đặc biệt lưu ý về vấn đề hạn chế trong số lượng hộ kinh doanh mình được lập. Nếu bạn là người có dự định mở rộng hoạt động ra nhiều địa điểm, nhiều địa phương thì phương án thành lập doanh nghiệp sẽ phù hợp hơn.

Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần sự hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *