Bị nghỉ việc vì dịch bệnh, được trợ cấp thôi việc hay mất việc?

Bị nghỉ việc vì dịch bệnh, được trợ cấp thôi việc hay mất việc?

Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi:

“Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác (do địch họa, dịch bệnh; di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc”

Như vậy, doanh nghiệp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Khi đó, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

  • Ít nhất 45 ngày nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2012, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thôi việc khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Tóm lại, khi bị nghỉ việc do dịch Covid-19, người lao động chỉ được nhận trợ cấp thôi việc mà không được nhận trợ cấp mất việc

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 42/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/4/2020 vừa qua, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp còn được hỗ trợ tối đa không quá 03 tháng với mức 01 triệu đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *