Bị tai nạn lao động khi hợp đồng lao động đã hết hạn thì có được hưởng tiền gì không?

Bị tai nạn lao động khi hợp đồng lao động đã hết hạn thì có được hưởng tiền gì không?

Khi hợp đồng lao động đã hết hạn mà người lao động bị tai nạn lao động thì tiền lương được tính ra sao? Pháp luật quy định về trường hợp này như thế nào?

Khách hàng gửi câu hỏi về như sau: Thưa luật sư, xin hỏi ở công ty em xảy ra một vụ tai nạn lao động khi người lao động này đã hết hạn hợp đồng lao động với công ty mà công ty cũng không ký gia hạn. Vậy, em muốn biết trách nhiệm công ty phải bồi hoàn những gì? Lương và tiền khám chữa bệnh công ty có phải trả cho người lao động không ạ?
Xin luật sư hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn!
Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ Luật lao động 2012:

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.”

Theo đó, khi hết hạn hợp đồng lao động công ty bạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động này. Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp, khi đã hết hạn hợp đồng lao động với người lao động nếu người lao động này vẫn tiếp tục làm việc ở công ty thì nhân viên này vẫn được xác định là người lao động của công ty (theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012), còn nếu công ty đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động này thì đương nhiên giữa công ty và người lao động này không phát sinh bất cứ quyền và nghĩa vụ nào nữa (phải đáp ứng theo Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012).

Trong trường hợp, người lao động vẫn đang làm việc ở công ty và bị tai nạn lao động:

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, do đó, căn cứ quy định pháp luật và theo thông tin bạn cung cấp thì trách nhiệm của công ty bạn với người lao động này như sau:

+ Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động.

+ Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động, tức là kể cả khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty vẫn phải thanh toán chi phí này cho người lao động.

+ Trả lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà hoàn toàn không do lỗi của chính người lao động gây ra với mức sau: ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% – 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80% và ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật vệ sinh an toàn lao động với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

Tóm lại: Công ty bạn sẽ phải trả tiền lương cho người bị tai nạn lao động đến khi chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải chi trả chi phí khám, chữa bệnh đến khi điều trị ổn định theo quy định tại Điều 144 và Điều 145 Bộ luật lao động năm 2012 nếu người lao động vẫn còn làm việc ở công ty.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *