Các trường hợp thu hồi giấy đăng kí xe

Các trường hợp thu hồi giấy đăng kí xe

Căn cứ:

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
  • Thông tư số 64/2017/TT-BCA

Nội dung tư vấn:

1. Giấy đăng kí xe là gì?

Giấy đăng kí xe hay còn gọi cà vẹt xe, nó là giấy tờ để chứng minh một chiếc xe thuộc sở hữu chính chủ của người đó, trong cà vẹt xe có ghi rõ những thông tin của người sở hữu và thông tin của chiếc xe đó như nhãn hiệu, số khung, màu,…Vì vậy, khi có tranh chấp về tài sản này thì để chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của ai chỉ cần đối chiếu những thông tin trên giấy đăng kí xe thì sẽ xác định được đâu là chủ sở hữu.

2. Trường hợp thu hồi Giấy đăng kí xe

Theo quy định tại Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ thì người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau đây: Giấy Đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Như vậy có thể thấy, Giấy đăng ký xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc phải có khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Vì Giấy đăng kí xe phục vụ cho công an trong hoạt động xác minh những xe vi phạm có chính chủ hay không, hoặc trong trường hợp xe gây ra tại nạn thì dùng để xác định chủ xe. Đối với những chiếc xe bị lấy cắp hoặc đã bị thay đổi số khung, số sườn thì cơ quan công an sử dụng giấy đăng kí xe thì có thể điều tra được đường dây mua bán và trộm cắp tài sản.

Do vậy, để đảm bảo và hạn chế được một số rủi ro có thể xảy ra thì những giấy Đăng kí xe thuộc những trường hợp sau đây sẽ bị cơ quan công an thu hồi theo Thông tư số 64/2017/TT-BCA

Có 08 trường hợp bắt buộc phải thu hồi Giấy đăng ký xe từ ngày 12/02/2018 cụ thể như sau:

  • Xe hư hỏng không còn sử dụng được nữa hoặc xe bị phá hủy do tai nạn giao thông,… thì cơ quan xử lí vụ tai nạn đó sẽ tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe và thông báo cho cơ quan đã đăng ký chiếc xe đó để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
  • Nhiều trường hợp vì muốn cải tiến xe hoặc muốn qua mắt cơ quan chức năng các tội phạm đã thực hiện việc tháo máy hoặc khung của chiếc xe đó để thay thế cho xe khác
  • Xe tạm nhập của tổ chức, cơ quan, cá nhân nước ngoài tái chuyển nhượng hoặc tái xuất tại Việt Nam.
  • Xe thuộc diện miễn thuế nhập khẩu, tuy nhiên nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
  • Xe đăng ký tại các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hoặc khu kinh tế – thương mại đặc biệt theo quy định của Chính phủ khi chuyển nhượng hoặc tái xuất vào Việt Nam.
  • Chủ xe đề nghị thu hồi giấy đăng kí xe của chính mình nếu xe đó bị mất trộm, chiếm đoạt mà không tìm
  • Xe không được phép lưu hành vì hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; xe đã có kết luận của cơ quan về việc bị cắt hàn cả số máy hoặc số khung hoặc cả hai
  • Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.

3. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này); nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Chủ xe không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

– Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

Cụ thể: 

– Trường hợp xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe: Công văn thông báo của cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Trường hợp xe bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung thì phải có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp xe các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài làm việc trong các cơ quan, tổ chức này khi làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cần có giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền sẽ có quyền thu hồi Giấy đăng kí xe nếu xe của bạn thuộc một trong 8 trường hợp trên đây nhằm đảm bảo tối đa trật tự an toàn giao thông và tránh bỏ lọt tội phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *