Cầm xe đang trả góp có phạm luật không?

Cầm xe đang trả góp có phạm luật không?

Xe đang trả góp có cầm cố được không? Pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?

Trường hợp của khách hàng như sau: Thưa luật sư, tôi có cầm một xe trả góp chính chủ đăng ký cầm. 1 chứng nhận đăng ký xe trả góp, 1 chứng minh nhân dân của chủ phương tiện, nay đã quá hạn, tôi được quyền thanh lý phương tiện này không. Và nếu được làm như thế nào để đúng với pháp lý. Tôi có mất tiền phải góp cho chủ phương tiện đó không?
Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Điều 453 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về mua trả chậm, trả dần như sau:

“1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Quy định tại Điều 292 BLDS 2015:

Có 04 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lưu quyền sở hữu, cầm giữ tài sản thì mới có thể phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Cụ thể như sau:

* Cầm cố tài sản: Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố.

Trường hợp bạn đang nhận cầm một chiếc xe đang trong quá trình trả góp, là xe chính chủ, một chứng nhận đăng ký trả góp và một chứng minh nhân dân chủ phương tiện. Chứng tỏ, chủ sở hữu chiếc xe vẫn chưa chuyển quyền sở hữu cho người đã cầm cố chiếc xe cho bạn. Quyền sở hữu được chuyển giao khi người cầm cố đi đăng ký ở cơ quan có thẩm quyền. Giấy tờ gốc của xe vẫn do bên chủ cũ nắm giữ, người đã cầm cố chiếc xe cho bạn chỉ có quyền sử dụng mà chưa có quyền chiếm hữu, định đoạt đối với chiếc xe đó.

Khi bạn nhận cầm cố chiếc xe, giao dịch giữa bạn và người cầm cố tài sản đã có phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ 3, là chủ sở hữu chiếc xe.

Mặt khác, khi làm hợp đồng cầm cố tài sản, trong hợp đồng cũng không nêu rõ hay thỏa thuận, ai sẽ là người trả nốt số tiền còn lại. Bạn không có nghĩa vụ thanh toán nốt số tiền còn lại cho chủ cũ. Và cũng không có thỏa thuận, chủ cũ hay người cầm tài sản sẽ phải hoàn trả số nợ khi cầm cố chiếc xe.

Bạn có quyền yêu cầu người chủ sở hữu phải trả lại số nợ thay cho người cầm cố, vì xe vẫn thuộc sở hữu của chủ cũ.

Trường hợp này, bạn nên liên lạc với chủ sở hữu chiếc xe và người cầm chiếc xe để nói chuyện và thỏa thuận với nhau.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *