Cha mẹ tặng con nhà đất được miễn thuế?

Cha mẹ tặng con nhà đất được miễn thuế?

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Tặng cho con nhà đất, sẽ được miễn thuế. 

Thuế là một khoản thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng hơn 80%. Bởi vậy, đây là một khoản thu khá quan trọng. Hoạt động tặng cho tài sản là nhà đất hay thâm chí các giao dịch tương tự như mua bán, thừa kế nhà đất thì các loại thuế thông thường phải nộp là Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Cụ thế:

Thứ nhất, đối với thuế thu nhập cá nhân

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 có quy định như sau:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Theo đó, các trường hợp được miễn thuế từ việc tặng cho quà tặng là bất động sản giữa các đối tượng sau:

  • Vợ với chồng
  • Cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi
  •  Cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể
  • Ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại
  •  Anh chị em ruột với nhau

Các bất động sản này là gồm cả nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thứ hai, Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạn là một khoản tiền mà những chủ sở hữu những tài sản cố định (ô tô, xe máy, nhà đất,… ) phải nộp cho nhà nước trước khi sử dụng. Theo Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

Như vậy, mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

Tuy nhiên, Đối với các giao dịch được miễn thuế thì cũng được miễn lệ phí trước bạ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Rõ ràng, việc cha mẹ tặng con cái nhà, đất  sẽ miễn lệ phí trước bạ và miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Trường hợp nào mới phải chị thuế? 

Nói một cách đơn giản đối với những người không được miễn thuế thì sẽ phải đóng thuế khi thực hiện tặng cho nhà đất.

Thứ nhất, đối với đối tượng chịu Lệ phí trước bạ. Cụ thể, tại Thông tư 301/2016/TT-BTC có quy định rõ các đối tượng nhà đất phải chịu lệ phí trước bạ gồm:

  • Nhà: Trường hợp này, Nhà được hiểu là nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho mục đích khác
  • Đất: Trường hợp này, Đất được hiểu là các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, không phân biệt là đã có công trình xây dựng hay chưa.

Thứ hai, đối với thuế thu nhập cá nhân. Ngoài các đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, thì bất cứ loại giao dịch tặng cho nào cũng phải chịu thuế suất 10%. Cụ thể được quy định tại Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, chỉ với những bất động sản có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng mới thuộc diện phải nộp thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *