CHẾ ĐỘ THAI SẢN

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Một bạn đọc gửi câu hỏi về cho Luật sư Thuận An như sau: Cả 2 vợ chồng đều đóng BHXH (cả hai đều đóng trên 3 năm), nay vợ em sinh em bé (sinh tháng 11/2019), được nghỉ 06 tháng nghỉ thai sản theo BHXH. Vậy cho em hỏi, người vợ được hưởng những khoảng nào của BHXH? Người chồng được hưởng chế độ BHXH nào không?.

Luật sư Thuận An xin tư vấn cho bạn như sau:

Về vấn đề chế độ hưởng thai sản của vợ bạn, ngoài chế độ hưởng 6 tháng trợ cấp do cơ quan bảo hiểm chi trả, vợ bạn sẽ được hưởng một số chế độ sau:

– Trợ cấp một lần khi sinh
– Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh;
– Chế độ thai sản.

1. Trợ cấp một lần khi sinh

Căn cứ Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi”
Vợ bạn được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở. Hiện nay mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng x 2 => Mức trợ cấp là 2,78 triệu đồng.

2. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Căn cứ Điều 41 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:
“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
…..
3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Khi đó, vợ bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh từ 05 – 10 ngày, nếu sau 06 tháng nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa hồi phục.

Trong những ngày nghỉ này, vợ bạn được hưởng trợ cấp 30% mức lương cơ sở. Tính theo mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng => Mức trợ cấp dưỡng sức sau sinh là 1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày.

 3. Về chế độ thai sản của bạn khi vợ bạn sinh con

Về chế độ bảo hiểm của bạn khi vợ bạn sinh con, theo khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ của lao động nam khi vợ sinh con như sau:

“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”
Trong trường hợp bạn và cả vợ bạn đều tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn không được hưởng khoản trợ cấp nào khi vợ sinh con mà chỉ được nghỉ một số ngày nhất định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư Thuận An về nội dung “Chế độ thai sản”, nếu các bạn còn vướng mắc hay muốn được tư vấn về trường hợp khác, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Vinlawyer hoặc gọi qua số Hotline: 0915.559.279

Trân trọng.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *