Chi ủy là gì?

Chi ủy là gì?

Chi ủy là cơ quan thuộc tổ chức Đảng, lãnh đạo cấp trên của chi bộ cơ sở có từ 9 đảng viên trở lên, chủ trì cuộc họp đại hội chi bộ.

Vậy, các vấn đề pháp lý liên quan đến chi ủy là gì? Hãy cùng Luật sư Thuận An theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

1. Cơ cấu của chi ủy là gì?

Cơ cấu tổ chức của chi uy là gì được quy định như sau:

+ Chi ủy được thành lập tại các nơi có chi bộ có từ đủ 9 thành viên trở lên, trong đó ban chấp hành chi ủy gồm: 1 bí thư; 1 phó bí thư.

+ Những đơn vị có số lượng đảng viên quá đông không được bầu quá 7 chi uỷ viên. + Bí thư, Phó bí thư chi bộ được bầu ra từ số lượng chi ủy viên đã được chi bộ bầu ra trước đó.

2. Nhiệm vụ quyền hạn của chi ủy là gì?

+ Là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của chi bộ

+ Có quyền triệu tập đại hội chi bộ và chủ trì đại hội

+ Chi ủy có nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo tốt chức năng nhiệm vụ của chi bộ.

+ Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tại chi bộ, đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị theo nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, có trách nhiệm chỉ đạo công tác chăm lo cho đời sống của đảng viên, xây dựng đào tạo phát triển đảng viên, phát triển chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở.

+ Căn cứ nội dung, yêu cầu của Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình, bí thư chi bộ cùng tập thể chi ủy xây dựng dự thảo, chương trình hành động của đơn vị và tổ chức hội nghị chi bộ thảo luận, quyết định để thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

+ Chi ủy chịu sự kiểm tra, giám sát về mọi mặt của cấp ủy cấp trên, đặc biệt trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chi ủy phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên trực tiếp thông qua việc báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo, nhất là đối với các vấn đề vượt quá phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của chi bộ.

+ Chi ủy có trách nhiệm phản ánh những ý kiến của đảng viên và quần chúng đối với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy cấp trên; kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với cơ sở, kể cả phương thức và phong cách lãnh đạo của cấp trên đối với cơ sở… Trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, trên cơ sở xây dựng và thực hiện đúng quy chế và mối quan hệ giữa chi bộ, chi ủy với chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ sát, đúng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của chi ủy là gì được quy định rõ ràng Quyết định số: 30-QĐ/TW quy định thi hành chương vii và chương viii điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng

3. Trách nhiệm của bí thư chi ủy là gì

Trách nhiệm của bí thư chi ủy là gì bao gồm một số điều sau:

+ Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ và là người đại diện cho chi ủy, có trách nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động công tác của chi bộ.

+ Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ và chi ủy trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và trước đoàn thể quần chúng nhân dân ở đơn vị.

+ Bí thư chi bộ là người chỉ đạo mọi hoạt động công tác chính trị, công tác đảng ở đơn vị, là người đoàn kết, thống nhất yd chí và hành động của các tổ chức ở đơn vị.

+ Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, chi ủy, đồng thời bí thư chi bộ cũng là một đảng viên trong chi bộ.

 

 

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *