Chia di sản thừa kế cho người thừa kế chưa đủ 18 tuổi

Chia di sản thừa kế cho người thừa kế chưa đủ 18 tuổi

Chia di sản thừa kế khi người thừa kế chưa đủ 18 tuổi. Chia di sản thừa kế trong trường hợp người hưởng di sản thừa kế chưa thành niên. Người dưới 18 tuổi có được hưởng thừa kế không?

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *