Chồng vay nợ, vợ có phải trả không?

Chồng vay nợ, vợ có phải trả không?

Một bạn đọc gửi câu hỏi về cho Luật sư Thuận An như sau:
Trong thời kỳ hôn nhân, chồng tôi vay một khoản tiền lớn để đánh bạc. Nay ly hôn tôi mới biết chuyện đó. Liệu tôi có phải trả cùng anh ta khoản nợ đó không?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
Nghĩa vụ đối với tài sản chung của vợ chồng ở đây là nghĩa vụ dân sự liên đới của 2 người theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.
Như vậy, để xác định chị có phải chịu trách nhiệm trả nợ khi chồng vay tiền không thì phải căn cứ vào mục đích vay.
Theo đó, nếu mục đích vì nhu cầu của gia đình, do hai vợ chồng cùng thỏa thuận hoặc để bồi thường thiệt hại do hai vợ chồng cùng phải chịu thì người vợ có trách nhiệm trả nợ với người chồng. Nếu ngược lại, người chồng vay tiền vì mục đích riêng, nghĩa vụ phát sinh khi một bên vi phạm thì người vợ không phải trả nợ cùng.
Đối với trường hợp của chị, giao dịch của chồng chị không thuộc một trong các quy định mà Luật quy định vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới vì không được sự thỏa thuận từ phía hai người, không phải nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vì vậy chị không phải thanh toán khoản nợ đó cùng chồng.
Trong trường hợp sau khi vợ chồng ly hôn, chồng chị bị khởi kiện ra tòa, chị cũng bị Tòa án triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị phải đưa ra các tình tiết, tài liệu để chứng minh chị không biết việc vay mượn này, việc vay mượn không nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *