Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Chồng/vợ chết thì người còn lại có được hưởng thừa kế không?

Có rất nhiều người vẫn thắc mắc rằng khi một trong hai người là vợ hoặc chồng qua đời không để lại di chúc thì người còn lại có được hưởng thừa kế hay không? Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp tranh chấp về quyền thừa kế trong trường hợp này:

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung :

Bộ luật Dân sự 2015 có nêu rõ rằng:” Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. ”
Như vậy, người thừa kế bao gồm cả cá nhân và pháp nhân và phải còn sống(hoặc tồn tại) vào thời điểm mở thừa kế.

Thừa kế được chia theo hai trường hợp

  • Thừa kế theo di chúc

Điều 624. Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

  • Thừa kế theo pháp luật

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Như vậy, một người sẽ có tư cách thừa kế khi người đó có tên trong danh sách thuộc các hàng thừa kế theo pháp luật quy định; hoặc người đó có tên trong di chúc để lại của người đã mất.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vẫn được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ ,chồng, con thành niên mà không có khả năng lao động. Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Như vậy thì căn cứ vào quy định của pháp luật dân sự thì khi vợ/chồng chết thì người còn lại sẽ được hưởng 2/3 tài sản thừa kế của người đã mất dù có tên trong di chúc hay không.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *