Chưa được cấp Sổ hồng có được chuyển nhượng căn hộ chung cư không?

Chưa được cấp Sổ hồng có được chuyển nhượng căn hộ chung cư không?

Anh A bán căn hộ chung cư thuộc diện nhà ở xã hội cho tôi, thế nhưng anh A và toàn bộ chung cư vẫn chưa được sang tên trên sổ hồng. Tôi muốn hỏi liệu khi tôi trả đủ tiền mua căn hộ cho anh A thì tôi có thể làm hợp đồng mua bán giữa anh A với tôi để làm sổ hồng đứng tên tôi được không?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 về nguyên tắc bán nhà ở xã hội:

“Điều 62. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.”

Tức là bên mua nhà ở xã hội chỉ được chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 05 năm thanh toán hết tiền mua nhà. Trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua nhà nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì sẽ được chuyển nhượng:

– Thuộc diện được tái định cư và đã được cấp Giấy chứng nhận;

– Không thuộc trường hợp tái định cư thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Vậy nên, nếu bạn mua nhà ở xã hội của anh A và anh A chưa được cấp sổ hồng thì bạn phải thuộc một trong 2 trường hợp sau:

– Anh A đã thanh toán hết tiền mua cho chủ đầu tư được tối thiểu là 5 năm;

– Anh A thanh toán hết tiền mua nhà cho chủ đầu tư chưa đủ 5 năm nhưng khi thông báo bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó mà đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *