Có được đổi tên vì tên xấu không?

Có được đổi tên vì tên xấu không?

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên. Tuy nhiên, không phải việc đổi tên vì lý do gì cũng được pháp luật công nhận.

Các trường hợp đổi tên được pháp luật cho phép gồm:

– Theo yêu cầu của người có tên khi tên cũ:

  • Gây nhầm lẫn
  • Ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi

  • Thay đổi tên cho con nuôi
  • Khi con nuôi thôi làm con nuôi
  • Khi người này hoặc cha mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha mẹ đẻ đã đặt

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình

– Trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  • Cần phải thay đổi tên để phù hợp với pháp luật của nước có vợ/chồng là công dân
  • Lấy lại tên trước khi thay đổi
  • Của người đã xác định lại giới tính, đã chuyển đổi giới tính

Do đó, nếu chỉ bởi vì tên xấu, bản thân không thích thì người đó không được quyền thay đổi tên. Tuy nhiên, nếu tên xấu đó ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó thì tên xấu có thể được đổi sang tên khác.

Khi thay đổi sang tên khác, cần lưu ý một số quy định sau:

– Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai (Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch)

– Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó (khoản 2 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015)

– Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ (khoản 3 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015)

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *