Có được hưởng chế độ tai nạn lao động khi không tham gia Bảo hiểm xã hội?

Có được hưởng chế độ tai nạn lao động khi không tham gia Bảo hiểm xã hội?

Theo Điều 145 của Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động tham gia BHXH bắt buộc thì được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho cơ quan bảo hiểm, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động như quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

Vậy nên, người lao động chưa đóng BHXH bắt buộc thì khi bị tai nạn lao động vẫn được hưởng khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động như những người đã tham gia BHXH bắt buộc.

Lưu ý: việc đóng BHXH là nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi ký kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp không đóng, cả người lao động và người sử dụng lao động đều bị phạt. 

Mức hưởng của người lao động khi bị tai nạn lao động

Như phân tích ở trên, người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đóng BHXH được trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Hiện nay,  tại Mục 3 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định về chế độ tai nạn lao động đã được thay thế bằng Luật An toàn vệ sinh lao động 2015. Cụ thể, mức hưởng của người lao động bị tai nạn lao động như sau:

– Suy giảm 5% – 30% khả năng lao động được trợ cấp 01 lần:

Suy giảm 5% khả năng lao động được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

– Suy giảm từ 31% khả năng lao động trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng:

Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, theo Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động không do lỗi của mình và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% thì được người sử dụng lao động bồi thường tối thiểu là 1,5 tháng tiền lương và tối đa là 30 tháng tiền lương, tùy vào mức độ bị suy giảm khả năng lao động,…

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *