Có được hưởng dưỡng sức thai sản khi đã quay lại làm việc 1 tuần?

Có được hưởng dưỡng sức thai sản khi đã quay lại làm việc 1 tuần?

Có được hưởng dưỡng sức thai sản khi đã quay lại làm việc 1 tuần? Pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?

Trường hợp em vừa mới quay lại làm việc được 1 tuần tại công ty sau khi nghỉ thai sản xong thì người em hơi mệt, em muốn hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh nhưng xin công ty thì công ty nói đã quá thời hạn được nghỉ thì có đúng không? Theo em tìm hiểu thì được trong 1 tháng mà. Nếu em được giải quyết dưỡng sức thì em được nghỉ bao nhiêu ngày và em được bác sĩ cấp cho giấy chứng nhận sức khỏe nhưng đã bị mất thì có ảnh hưởng gì không?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, có được hưởng dưỡng sức thai sản khi đã quay lại làm việc 1 tuần? 

Căn cứ theo Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Như vậy,  theo quy định này trường hợp dưỡng sức sau sinh áp dụng cho lao động nữ đã nghỉ hết chế độ thai sản sau đó trong khoảng thời gian 30 ngày đầu quay trở lại làm việc mà sức khỏe không đảm bảo phải tiếp tục nghỉ thêm.

Do đó, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn vừa mới quay lại làm việc được 1 tuần tại công ty sau khi nghỉ thai sản xong thì người hơi mệt, bạn muốn hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh nhưng xin công ty thì được trả lời là đã quá thời hạn được nghỉ dưỡng sức sau sinh là không đúng quy định.

Thứ hai, được nghỉ bao nhiêu ngày dưỡng sức sau sinh?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Như vậy, theo quy định trên thì số ngày nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con sẽ do công ty bạn và công đoàn quyết định và số ngày nghỉ tối đa tùy từng trường hợp sẽ từ 5 đến 10 ngày.

Thứ ba, mất giấy chứng nhận sức khỏe có được hưởng dưỡng sức? 

Căn cứ theo Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2. Tiếp nhận hồ sơ giấy do đơn vị SDLĐ nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 khoản này và hồ sơ do người lao động, thân nhân người lao động nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản này với thành phn hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

2.4. Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập”.

Theo đó, bạn sẽ không phải nộp giấy tờ gì cho công ty; công ty bạn sẽ chuẩn bị mẫu 01B-HSB và gửi cơ quan BHXH để đề nghị giải quyết chế độ cho bạn. Do đó, việc bạn làm mất giấy chứng nhận sức khỏe không ảnh hưởng đến chế độ dưỡng sức sau sinh của bạn.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *