Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Trả lời

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ Luật dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn:

Các quy định của pháp luật hiện tại còn khá mơ hồ sơ vấn mà câu hỏi đề cập đến. Tuy nhiên, nếu trường hợp bạn muốn ghi chỉ là một giao dịch dân sự thông thường mà không phải là vấn đề về bí mật quốc gia thì nhìn chung bạn vẫn có thể ghi âm, ghi hình.

Điều 32 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh như sau:

Điều 32: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Ở đây, bạn có thể ghi hình lại mà không sử dụng vào những mục đích khác mà chỉ để lưu trữ đơn thuần thì sẽ không vi phạm quy định bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc nếu việc ghi hình có thể ảnh hưởng tới thiện cảm, sự tin tưởng của 2 bên khi giao kết hợp đồng, nên có thể quay phim chụp ảnh lúc ký hợp đồng một cách tế nhị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *