Có được rút Bảo hiểm xã hội một lần khi đang hưởng lương hưu không?

Có được rút Bảo hiểm xã hội một lần khi đang hưởng lương hưu không?

 

Theo quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và được hướng dẫn bởi Điều 21 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp một lần.

 Như vậy, quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện nay thì người đang hưởng lương hưu chỉ được rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi người đó ra nước ngoài để định cư.

Tham khảo thêm về Hồ sơ và điều kiện rút Bảo hiểm xã hội một lần tại đây

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *