Có được thực hiện song song việc chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất không?

Có được thực hiện song song việc chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất không?

Việc chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất có thực hiện song song với nhau được hay không? Nếu không thì sẽ thực hiện cái nào trước và cái nào sau? Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang đất ở là gì?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Hiện tại, theo quy định của pháp luật đất đai không có việc ràng buộc phải thực hiện chuyển nhượng hay chuyển mục đích sử dụng đất việc nào thực hiện trước, việc nào thực hiện sau. Việc thực hiện từng công việc này phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo quy định của pháp luật, vì bản chất hai thủ tục này là hoàn toàn khác nhau.

Đối với việc chuyển nhượng, cụ thể phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013. Nếu đáp ứng những điều kiện tại Điều 188 thì mới được thực hiện việc chuyển nhượng.

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phải xem mảnh đất đó khi chuyển mục đích sử dụng có thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không. Cụ thể, những trường hợp đó được quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013.

– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang đất ở: Đây là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước (được xem là chuyển từ đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp theo Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai).

Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Hồ sơ thực hiện thủ tục này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Về lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *