Có phải sửa chữa hư hỏng khi đi thuê nhà ở hay không?

Có phải sửa chữa hư hỏng khi đi thuê nhà ở hay không?

Hiện nay nhu cầu đi thuê nhà đối với sinh viên và người dân các tỉnh đến thành phố lớn sinh sống, làm việc ngày càng tăng, cùng với sự phát triển đó phát sinh vấn đề là việc khi nhà ở trong quá trình thuê bị hư hỏng thì trách nhiệm sửa chữa nhà cho thuê sẽ thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về người đi thuê hay người cho thuê?

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật nhà ở 2014

Nội dung tư vấn

1.Hợp đồng thuê nhà được coi là một dạng của hợp đồng thuê tài sản
Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định:

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà về bản chất là một dạng của hợp đồng thuê tài sản. Quyền, nghĩa vụ của các bên sẽ được quy định cụ thể và chi tiết trong điều khoản của hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của bên thuê

Điều 479 BLDS 2015 quy định như sau:

Điều 479. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Như vậy, bên thuê có trách nhiệm sửa chữa nhà cho thuê phải bảo quản tài sản thuê, trường hợp tài sản sau khi bàn giao gặp vấn đề hư hỏng hay mất mát thì bên thuê phải có trách nhiệm sửa chữa và bồi thường. Việc sửa chữa, thay mới, bổ sung cần được thông báo và nhận được sự đồng ý của bên cho thuê. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan việc hao mòn tự nhiên thì bên thuê không phải chịu trách nhiệm này.

3. Nghĩa vụ của bên cho thuê

Điều 478 BLDS 2015 quy định:

Điều 478. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, bên cho thuê có trách nhiệm phải đảm bảo về chất lượng sử dụng tài sản khi cho thuê, tài sản khi cho thuê phải sử dụng được và sử dụng ổn định. Trường hợp chất lượng sử dụng tài sản thuê không đúng theo hợp đồng và biên bản bàn giao, bên thuê sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *