Có thể thành lập thêm nhiều hộ kinh doanh ở tỉnh khác hay không?

Có thể thành lập thêm nhiều hộ kinh doanh ở tỉnh khác hay không?

Căn cứ:

  1. Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Khi muốn mở rộng hoạt động ra tỉnh, thành phố khác, chủ hộ kinh doanh sẽ gặp phải khó khăn do sự hạn chế của pháp luật. Đó là vì ngoài những ưu điểm đã kể trên như đơn giản trong thủ tục thành lập và duy trì nhưng Hộ kinh doanh vẫn có một nhược điểm là một hộ kinh doanh sẽ chỉ được kinh doanh ở một địa điểm duy nhất mà thôi.

Trong một số trường hợp, có những người lựa chọn phương án thành lập nhiều hộ kinh doanh, cứ mỗi cơ sở kinh doanh mới họ sẽ thành lập một hộ kinh doanh tương ứng. Dù điều này pháp luật không cho phép.

Cụ thể, Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh chúng ta cũng thấy rằng, người thành lập hộ kinh doanh bắt buộc phải có những điều kiện sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, người thành lập hộ kinh doanh phải đặc biệt lưu ý về vấn đề hạn chế trong số lượng hộ kinh doanh mình được lập. Nếu bạn là người có dự định mở rộng hoạt động ra nhiều địa điểm, nhiều địa phương thì phương án thành lập doanh nghiệp sẽ phù hợp hơn.

Một số người kinh doanh lựa chọn cách “mượn tên” người khác để thành lập các hộ kinh doanh mới. Tuy nhiên đây là giải pháp không những không phù hợp về quy định pháp luật mà còn khiến cho công việc quản lý chung tất cả các cơ sở rất phức tạm, thiếu sự thống nhất và rủi ro về việc “mất trắng” cơ sở mới vì trên giấy tờ chỉ ghi nhận người được “mượn tên” là chủ hộ kinh doanh mà thôi.

Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần sự hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *