Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp không?

(TCTN: Trợ cấp thất nghiệp)

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17, Khoản 4 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm và bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng hoặc nhận quyết định hưởng TCTN khi thuộc một trong các trường hợp:

– Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

– Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

– Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Như vậy, Nghị định này chỉ ghi nhận trường hợp người lao động được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị hưởng và nhận quyết định hưởng TCTN chứ không có quy định nào cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác nhận tiền TCTN.

Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động không được ủy quyền cho người khác nhận TCTN thay mình dù vì bất cứ lý do nào.

Xem thêm:

Các trường hợp không được ủy quyền

Hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Nếu dừng hưởng Trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới thì khoảng thời gian chưa hưởng có được bảo lưu để hưởng lần sau không?

Đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có phải nộp lại tiền trợ cấp không?

 

Thùy Dung

4 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *