Con dưới 18 tuổi có được thừa kế tài sản không?

Con dưới 18 tuổi có được thừa kế tài sản không?

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015

Nội dung tư vấn

  1. Người thừa kế là gì? 

Theo như hiểu biết thông thường thì vẫn thường nghĩ người thừa kế là người được nhận tài sản từ di chúc của người để lại thừa kế. Hiểu như vậy không hẳn là sai mà là chưa đầy đủ va còn thiếu sót.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 tại Điều 613 thì:

“Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, người thừa kế có thể là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc miễn là người đó tồn tại hoặc còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

2. Con dưới 18 tuổi có được hưởng tài sản thừa kế không?

Như đã trình bày ở trên vê khái niệm người thừa kế, ta thấy pháp luật không giới hạn độ tuổi của người nhận thừa kế, thậm chí cả đứa bé mới sinh ra hay đang còn trong bụng mẹ vẫn có quyền hưởng di sản nếu nó được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Do đó, con dưới 18 tuổi đương nhiên có quyền hưởng tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, người con dưới 18 tuổi đương nhiên có quyền hưởng di sản nếu trong di chúc có để lại tài sản cho người đó.

Thứ hai, trường hợp người con dưới 18 tuổi không được chia thừa kế theo di chúc thì họ vẫn được hưởng thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Và con cái thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên cũn sẽ được ưu tiên khi chia thừa kế theo pháp luật.

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

3. Đối tượng không được hưởng thừa kế

Dù pháp luật không hạn chế độ tuổi nhận di sản thừa kế, tuy nhiên, nếu rơi vào các trường hợp sau đây thì người con sẽ không được nhận tài sản:

Thứ nhất, từ chối nhận di sản.

Thứ hai, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

Thứ ba, người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

Thứ tư, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

Thứ năm, người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Lưu ý: Những người quy định trên đây vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Cuối cùng, trường hợp sinh ra và không còn sống sau thời điểm mở thừa kế dù đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *