Con ngoài giá thú có được nhận thừa kế không?

Con ngoài giá thú có được nhận thừa kế không?

Con ngoài giá thú là con chịu thiệt thòi khi sinh ra, tuy nhiên quyền và lợi ích của con được pháp luật luôn bảo vệ. Nhiều mẹ kế, bố dượng cho rằng là con ngoài giá thú thì không được hưởng thừa kế do bố/mẹ ruột chết để lại. Tuy nhiên, đây là nhận định sai. Hãy tham khảo bài viết dưới đây :

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn:

1. Con ngoài giá thú hưởng thừa kế như con trong giá thú.

Con ngoài giá thú là gì ?

Con ngoài giá thú là con sinh ra không trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp. Hay nói một cách dễ hiểu, vẫn có dòng máu của cha/mẹ người đã sinh ra con thì pháp luật vẫn công nhận đây là đứa trẻ có đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp như bao đứa trẻ khác.

Cũng như trong vấn đề chia thừa kế, Pháp luật dân sự không có sự phân biệt khi chia tài sản thừa kế giữa con ngoài giá thú và con trong giá thú. Theo đó, đã là con thì sẽ được nhận thừa kế theo diện hàng thừa kế thứ nhất. Cụ thể tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a)Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Như vậy, nếu đủ điều kiện chứng minh là con ngoài giá thú của người chết thì việc hưởng thừa kế vẫn sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật.

2. Con ngoài giá thú được hưởng bao nhiêu di sản. 

Việc người để lại di sản thừa kế chết có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng phần di sản lại chỉ được chia và giải quyết theo hai trường hợp là có di chúc hoặc không có di chúc.

Trường hợp 1: Không để lại di chúc

Việc không để lại di chúc đồng nghĩa với việc, bạn sẽ được chia di sản theo pháp luậtLúc này, phần di sản của người chết sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo như phân tích ở trên, con ngoài giá thú được xét là con đẻ của người chết. Vì vậy con ngoài giá thú sẽ được nhận phần di sản tương đương phần của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết khác như vợ, con đẻ, cha mẹ đẻ… được nhận.

Trường hợp 2: Có di chúc hợp pháp

Trường hợp người chết có để lại di chúc con con ngoài giá thú thì con sẽ được nhận phần di sản đó. Tuy nhiên, trường hợp phần di chúc để lại nhỏ hơn 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật mà con ngoài giá thú lúc này là con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động thì có quyền yêu cầu được nhận phần di sản bằng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật. Điều này được quy định tại Điều 644 Bộ Luật dân sự 2015 như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *