Công ty tạm ngừng hoạt động để sửa chữa máy móc thì có phải trả lương cho người lao động không?

Công ty tạm ngừng hoạt động để sửa chữa máy móc thì có phải trả lương cho người lao động không?

Trong quá trình làm việc thì người sử dụng lao động sẽ cho người lao động ngưng làm việc vài ngày để bảo trì các trang thiết bị. Vậy thời gian ngừng việc đó người lao động có được trả lương không? Pháp luật quy định thế nào về trường hợp này?

Khách hàng gửi câu hỏi về cho Luật sư như sau: Công ty của tôi sắp tới dự kiến sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa lại máy móc, trang thiết bị trong công ty. Công ty có đề xuất để một số lao động đi làm việc bình thường, số lao động còn lại thì được nghỉ. Vậy cho hỏi: Số lao động được nghỉ làm có được chi trả tiền lương hay không? 

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn sắp tới có dự định tạm ngừng hoạt động trong một số bộ phận để sửa chữa máy móc, trang thiết bị của công ty. Trong trường hợp này, việc một số người lao động bị tạm ngừng việc không được đi làm được xác định là do lỗi của công ty. Do đó, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, khi người lao động phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cho người lao động, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *