Đại diện theo ủy quyền có quyền kháng cáo hay không?

Đại diện theo ủy quyền có quyền kháng cáo hay không?

Một khách hàng gửi câu hỏi về cho Luật sư Thuận An như sau: Trường hợp đương sự ở nước ngoài ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm thì người đó có được đại diện cho đương sự ở nước ngoài kháng cáo không? Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền tham gia phiên Tòa thì Tòa án có phải ủy thác tư pháp để tống đạt bản án cho đương sự ở nước ngoài không?

Luật sư Thuận An tư vấn trường hợp này như sau:

Theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì:

Người kháng cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự nếu không tự mình kháng cáo thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện cho mình kháng cáo. Theo quy định này, trường hợp đương sự ở nước ngoài ủy quyền hợp pháp cho người đại diện tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm thì người đại diện đó được quyền kháng cáo đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm nếu trong văn bản ủy quyền có nội dung ủy quyền cho người đại diện được thực hiện việc kháng cáo.

Trường hợp có người đại diện tại phiên tòa sơ thẩm thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 269, Điểm e Khoản 1 Điều 474 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho người đại diện của đương sự ở nước ngoài mà không phải tống đạt bản án cho đương sự ở nước ngoài.

Tóm lại, đại diện theo ủy quyền có được kháng cáo bản án hay không dựa vào văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy Ủy quyền) có nội dung người đại diện được quyền kháng cáo hay không. Và Tòa án không cần phải tống đạt Bản án cho đương sự ở nước ngoài.

Trân trọng

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *