Đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có phải nộp lại tiền trợ cấp không?

Đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có phải nộp lại tiền trợ cấp không?

 

(TCTN: Trợ cấp thất nghiệp)

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thì:

“Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm …”

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên.

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Như vậy, khi người lao động có việc làm mới trong thời gian hưởng TCTN thì sẽ không được tiếp tục hưởng TCTN. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có việc mới, người lao động phải thông báo đến với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN để chấm dứt hưởng.

Tuy nhiên, cũng theo Khoản 4 Điều 28 Nghị định này thì:

Người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt việc hưởng vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì người lao động vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó.

Vì vậy, khi người lao động có việc làm mới tại tháng đang hưởng TCTN, nếu người lao động thực hiện việc thông báo để chấm dứt hưởng TCTN đúng thời hạn thì vẫn được tiếp tục hưởng TCTN cho tháng đó, nghĩa là không phải nộp lại số tiền đã nhận.

Ngược lại, trường hợp người lao động không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi tìm được việc làm mới thì ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, người lao động còn phải nộp lại số tiền đã nhận.

Xem thêm:

Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Nếu dừng hưởng Trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới thì khoảng thời gian chưa hưởng có được bảo lưu để hưởng lần sau không?

Hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Thùy Dung

2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *