Đang thử việc mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đang thử việc mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đang thử việc mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?

Trường hợp của khách hàng như sau: Tôi thất nghiệp và hưởng trợ cấp TN đã được 2 tháng. Tháng này tôi bắt đầu đi thử việc ở một công ty mới, vậy tôi còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng này không ạ?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại điểm b điều 21 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, nhưng trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy, việc bạn ký hợp đồng thử việc (theo điều 27 của Bộ luật Lao động 2012 là hợp đồng dưới 3 tháng)  không được coi là trường hợp đã có việc làm. Do đó, bạn vẫn được đồng thời hưởng lương thử việc và trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, bạn cũng cần thông báo rõ với trung tâm dịch vụ việc làm là mình đã ký kết hợp đồng thử việc (không nên nói đã có việc làm) để đảm bảo được quyền lợi chính đáng.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *