Đi làm vào ngày lễ, tết thì được tính lương thế nào?

Đi làm vào ngày lễ, tết thì được tính lương thế nào?

Có nhiều câu hỏi của khách hàng gửi đến Luật sư Thuận An nhờ tư vấn về trường hợp đi làm vào ngày lễ, cụ thể: Theo quy định thì Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày nghỉ trong toàn quốc nhưng Công ty vẫn bắt tôi làm việc. Vậy cho tôi hỏi tiền lương tôi đi làm vào ngày lễ này được tính như  thế nào?

Luật sư Thuận An trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Về nguyên tắc nếu những ngày nghỉ theo quy định trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết. Tuy nhiên, nếu người lao động làm việc vào những ngày này thì theo Điều 97 Bộ luật lao động quy định: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Vậy nên, trường hợp bạn phải đi làm vào ngày lễ (Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) thì công ty phải trả nguyên lương cho bạn trong ngày lễ đó cộng với ít nhất 300% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc bạn đang làm.

Bạn có thể tham khảo thêm về ngày nghỉ lễ, tết được quy định cụ thể tại đây

Trân trọng.

Thùy Dung

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *