Điều kiện thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Điều kiện thành lập hợp tác xã kinh doanh vận tải

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp  2014
 • Luật Hợp tác xã 2012
 • Nghị định 86/2014
 • Luật Giao thông đường bộ 2008

Nội dung tư vấn

Hợp tác xã kinh doanh vận tải muốn thành lập phải đáp ứng đầy đủ hai điều kiện chính đó là điều kiện thành lập hợp tác xã và điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải.

1. Điều kiện thành lập hợp tác xã

Để thành lập một hợp tác xã tình cần đáp ứng những điều kiện nhất định căn cứ vào Khoản 1 Điều 3, Điều 24 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về một số điều kiện thành lập một hợp tác xã, cụ thể như sau:

 • Có ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác lẫn nhau;
 • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
 • Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

 • Tên, biểu tượng hợp tác xã không trái với quy định của pháp luật, phải được viết bằng tiếng Việt và bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”;
 • Có trụ sở chính là địa điểm giao dịch của hợp tác xã ở Việt Nam, có địa chỉ xác định.

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Điều 24. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

2. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;

4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.

2. Điều kiện kinh doanh lĩnh vực vận tải

Ngành kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách là ngành kinh doanh có điều kiện. Do đó khi thành lập cần phải được cấp phép hoạt động căn cứ Điều 13 Nghị định 86/2014, Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

 • Đăng kí kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;
 • Khi hoạt động kinh doanh, phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt; phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của hợp tác xã hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của hợp tác xã với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;
 • Xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
 • Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP;
 • Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
 • Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với hợp tác xã theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch;
 • Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên; nếu có chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác thì phải có trình độ từ cao đẳng trở lên và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên;
 • Phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Phương tiện thuộc diện bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe phải trang bị máy tính, đường truyền kết nối mạng và phải theo dõi, xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình của xe;
 • Bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho lái xe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trọng tải thiết kế từ 30 chỗ ngồi trở lên (bao gồm cả chỗ ngồi, chỗ đứng và giường nằm) phải có nhân viên phục vụ trên xe (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đi làm, đi học và xe buýt có thiết bị thay thế nhân viên phục vụ);
 • Phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông nếu kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ phải có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;
 • Phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách nếu kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi.

Sau khi tiến hành hoàn thiện cơ cấu tổ chức và các điều kiện nói trên thì doanh nghiệp tiến hành hoạt động xin cấp phép kinh doanh tại Sở giao thông vận tải nơi hợp tác xã đặt trụ sở.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *