Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng

Lương hưu là một trong những khoản tiền để đảm bảo cuộc sống cho những người tuổi cao mà khả năng lao động thấp. Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là một trong những văn bản quy phạm pháp luật chính điều chỉnh về chế độ tiền lương hưu. Bên cạnh đó, trong trường hợp đang hưởng lương hưu nhưng người hưởng lương hưu mất thì những chế độ cho người thân như thế nào. Luật sư Thuận An sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1.Luật sư tư vấn về Bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, tỷ lệ người được hưởng lương hưu rất thấp, điều đó cho thấy có rất nhiều trường hợp không có nguồn kinh phí để đảm bảo cho nhu cầu tối thiểu của bản thân. Điều này được minh chứng qua việc hằng ngày vẫn có nhiều cụ già, tuổi cao sức yếu vẫn phải bươn chải cuộc sống để có thu nhập phục vụ cho sinh hoạt ngày thường. Các thắc mắc về chế độ Bảo hiểm xã hội chủ yếu tập trung ở việc: Số tiền làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện? Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi?…

Bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi đến bạn tình huống cụ thể dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng

2. Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu

Câu hỏi tư vấn: Xin quý công ty Luật sư Thuận An cho tôi hỏi một việc như sau: Vợ tôi công tác ở một trường dân lập. Tính đến nay là 23 năm công tác và 23 năm đóng bhxh. Vừa rồi đi giám định sức khoẻ bị mất sức 61%. Tuổi đời 48 tuổi đủ điều kiện về hưu trước tuổi. Nhưng chế độ trợ cấp 1 năm 1 nữa tháng lương có được không? Xin quý công ty cho biết. Trân trọng cảm ơn!

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật sư Thuận An. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

…”

Theo quy định nêu trên, có thể thấy ở thời điểm hiện nay, vợ bạn có đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng do suy giảm khả năng lao động.

Thứ hai, về mức lương hưu hằng tháng

Căn cứ theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

…”

Trường hợp vợ bạn muốn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Ngoài ra, bạn tham khảo nội dung tư vấn áp dụng VBPL tại thời điểm gửi câu hỏi như sau:

Thứ nhất, theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về điều kiện để được nghỉ hưu trước tuổi như sau:

“Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;
2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Như vậy, vợ bác đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Xem thêm: Thủ tục yêu cầu giám định thương tật khi bị tai nạn giao thông

Thứ hai, về mức lương hưu hằng tháng

Căn cứ theo Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định

“Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Vilakey

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và mức lương hưu hằng tháng

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

“Điều 58.Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

4. Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian đóng bảo hiểm được làm tròn theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thành 24 năm với thời gian đóng thực tế là 23 năm 7 tháng:

“Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm”.

Vậy lương hưu hàng tháng vợ bác được hưởng là :

45% + 27% – 2% = 70% * Bình quân tiền lương

Trong đó:
15 năm tham gia BHXH = 45%
9 năm tiếp theo tham gia BHXH = 27%
Bị giảm trừ 2% do nghỉ hưu trước tuổi.

Trên đây là tư vấn Luật sư giỏi, luật sư Thuận An, để được tư vấn rõ hơn về trường hợp của bạn, vui lòng gọi đến holine: 0915 559 279

A.N

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *