Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

1. Tại sao nên chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà chỉ có một cá nhân làm chủ và người đó sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Vì không có sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của công ty và của chủ sở hữu nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do đó, doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm khác biệt so với những loại hình doanh nghiệp khác:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh daonh, thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Từ những đặc điểm trên ta có thể thấy được những ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân cụ thể sau đây:

Ưu điểm:

 • Do chỉ có 1 chủ sỡ hữu, nên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp
 • Chủ doanh nghiệp cũng đồng thời là đạ diện theo pháp luật cho doanh nghiệp
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản, gọn nhẹ
 • Chế độ trách nhiệm vô hạn được pháp luật quy định giúp doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác, dễ dàng huy động vốn và hợp tác kinh doanh.

Nhược điểm:

 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do đó mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm pháp lý vô hạn, như đã nêu ở trên chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng nếu thua lỗ thì họ cũng gánh chịu một mình.
 • Khó khăn của doanh nghiệp tư nhân liên quan đến số lượng tài sản, vốn có giới hạn mà một người có thể có, thường họ bị thiếu vốn và bất lợi này có thể gây cản trở cho sự phát triển.

2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Điều kiện chung:

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp nên để có thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cần phải đáp ứng những điều kiện chung mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải có:

 • Tên doanh nghiêp: không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cũng không được vi phạm điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014
 • Ngành nghề kinh doanh: đảm bảo hoạt động những ngành nghề mà pháp luật không cấm kinh doanh, nếu kinh doanh những ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng được các điều kiện mà luật quy định
 • Chủ doanh nghiệp: không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp được quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014
 • Trụ sở công ty: là nơi mà công ty được quyền sử dụng hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng, không nằm trong khu quy hoạch của địa phương, không nằm ở chung cư
 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân: phải đáp ứng về mức vốn pháp định đối với các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định.

Điều kiện riêng:

Sau khi đáp ứng được các điều kiện chung thì để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần phải đáp ứng được các điều kịện riêng biệt sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân làm chủ sở hữu
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *