Đơn khởi kiện sa thải trái pháp luật nên gửi cho cơ quan nào?

Đơn khởi kiện sa thải trái pháp luật nên gửi cho cơ quan nào?

Người lao động có quyền khởi kiện quyết định sa thải trái luật hay không? Cơ quan nào giải quyết việc sa thải trái pháp luật này?

Khách hàng nhờ luật sư tư vấn như sau: Chào luật sư, công ty em có trụ sở ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua em bị công ty sa thải trái pháp luật. Luật sư cho em hỏi nếu em gửi đơn khởi kiện về việc sa thải người lao động trái pháp luật, yêu cầu hủy quyết định sa thải thì gửi ở cơ quan nhà nước nào?
Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở làm việc của công ty sẽ có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện của bạn, cụ thể là Tòa án nhân dân tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, quá trình giải quyết tranh chấp cũng như thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động thuộc nhiều chủ thể khác nhau.

Điều 200 Bộ Luật Lao động 2012 quy định:

“Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

1. Hòa giải viên lao động.

2. Tòa án nhân dân.”

Để việc giải quyết tranh chấp lao động được thực hiện đúng pháp luật và hiệu quả, một trong những yêu cầu đặt ra là tranh chấp phải được tòa án đúng thẩm quyền giải quyết. Đây cũng là điều kiện để vụ án có thể được tòa án thụ lý giải quyết.

Khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

“1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.”

Theo đó vì bạn khởi kiện về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải trái pháp luật nên bạn không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải với công ty. Bạn có thể khởi kiện ra tòa luôn, tòa án có thẩm quyền giải quyết được quy định trong bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.”

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.”

Như vậy trong trường hợp tranh chấp lao động về xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tại quận 1 nơi công ty của bạn đặt trụ sở.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *