Giải quyết như thế nào khi người được hưởng thừa kế theo pháp luật chết trước người để lại di sản ?

Giải quyết như thế nào khi người được hưởng thừa kế theo pháp luật chết trước người để lại di sản ?

Thừa kế vốn là những câu chuyện dẫn đến những xích mích tranh chấp trên thực tế, đặc biệt là những vấn đề này lại liên quan đến những người thân trong gia đình, vậy hãy cùng tìm hiểu xem luật quy định như thế nào về người được hưởng thừa kế theo pháp luật chết cùng thời điểm hoặc chết trước như thế nào nhé!

Căn cứ pháp lí :

Bộ luật dân sự 2015

Nội dung :

1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Khi người có tài sản chết đi phần tài sản mà người đó để lại sẽ được phân chia cho những người còn sống, hầu hết thì người chết đi sẽ để lại di chúc, phần còn lại thì không. Do đó tài sản của người chết sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015

Điều 650: Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy chỉ một trong các trường hợp trên thì mới được áp dụng chia thừa kế theo pháp luật.

2. Những người hưởng thừa kế theo pháp luật

Thực tế, không phải người chết đi rồi thì tất cả mọi người đều là người thừa kế tài sản của người đó. Pháp luật có quy định rõ ràng về người thừa kế theo pháp luật, thứ tự thừa kế tại điều 651 Bộ luật dân sự như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2.Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”.

Nếu bạn được hưởng thừa kế theo pháp luật thì bạn sẽ được hưởng thừa kế theo lần lượt và những hàng thừa kế cùng hàng thì được hưởng bằng nhau.

3. Người được hưởng thừa kế theo pháp luật chết trước người để lại di sản có được nhận thừa kế không?

Có nhiều trường hợp người được nhận thừa kế lại chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản, điều 652 Bộ luật dân sự quy định rõ về điều này.

Điều 652: Thừa kế kế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Tóm gọn lại, nếu một người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì phần tài sản của người được nhận ấy sẽ được chia cho con, cháu, chắt của người đã mất nếu còn sống được nhận. Trong trường hợp người được nhận thừa kế không có người kế vị thì phần di sản ấy lại tiếp tục chia theo pháp luật với những hàng thừa kế được nhận của người để lại di sản.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

Bài viết tham khảo :

Hợp đồng bằng miệng có hợp pháp không ?

Di chúc bằng miệng có hiệu lực khi nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *