GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN NHƯ THẾ NÀO?

GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN NHƯ THẾ NÀO?

Thứ 1: Về thay đổi người trực tiếp nuôi con 

Theo quy định tai Điều 84 luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
Như vậy dựa vào lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc hai bên thì Tòa án quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ bảy tuổi trở lên.”

Do vậy, nếu có căn cứ chứng minh chồng cũ của bạn – người trực tiếp nuôi con vi phạm các nghĩa vụ về chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng…của người được Tòa án trao quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn thì bạn có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Thứ 2: Bạn phải chứng minh những vấn đề sau:
Bạn phải chứng minh rằng chồng cũ vi phạm các nghĩa vụ về chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng;… con, như chồng bạn không gần gủi, chăm sóc con, không tạo các điều kiện để con phát triển về tinh thần, tâm lý, thường giao con cho người giúp việc do đó dẫn đến việc học tập của con ngày càng giảm sút hay bị ốm đau.

– Hai là bạn đủ điều kiện vật chất đảm bảo sự phát triển của con. Bạn có khoản tiền tiết kiệm Tại ngân hàng, bạn có việc làm ổn định.

Thứ 3: Bạn phải chứng minh những vấn đề sau:
Khi bạn nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con thì Tòa án căn cứ vào vào quyền lợi về mọi mặt của con bạn, đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần để quyết định về việc thay đổi quyền nuôi con, căn cứ vào các điều kiện khác nhau một cách toàn diện và ý kiến của con bạn (đủ 7 tuổi) thì Tòa án quyết định giao quyền trực tiếp nuôi con cho bạn 1 hoặc 2 con.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình giải quyết thủ tục ly hôn hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *