Giao kết Hợp đồng lao động

Giao kết Hợp đồng lao động

(HĐLĐ: Hợp đồng lao động)

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng – sau đây gọi chung là HĐLĐ mùa vụ. Không giao kết loại hợp đồng này để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên; trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ mùa vụ hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động thì phải tiến hành giao kết HĐLĐ mới. Các bên có thể tự do chọn loại HĐLĐ phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngược lại, nếu các bên không tiến hành giao kết HĐLĐ mới, thì mặc nhiên: HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ mùa vụ đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp các bên bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn. Có thể khái quát quy định này theo 02 mô hình sau:

1. HĐLĐ mùa vụ hoặc HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ không xác định thời hạn.

2. HĐLĐ mùa vụ hoặc HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ mùa vụ > HĐLĐ xác định thời hạn > HĐLĐ không xác định thời hạn.

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào ban hành kèm theo các mẫu HĐLĐ mà việc thể hiện như thế nào là hoàn toàn do các bên thống nhất thỏa thuận; miễn là đảm bảo đáp ứng các điều kiện, nội dung được Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản liên quan quy định.

Lưu ý:

Doanh nghiệp tuyệt đối không được:

– Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

– Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

 

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *