Giấy khai sinh có sai sót có được cấp lại không?

Giấy khai sinh có sai sót có được cấp lại không?

Căn cứ pháp lí

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

1. Không được làm lại giấy khai sinh cho dù bị sai sót. 

Giấy khai sinh là một giấy tờ rất quan trọng trước tiên nó công nhân quyền công dân của con người, cùng với các quyền và nghĩa vụ phát sinh đối với cá nhân đó sau khi sinh ra. Giấy khai sinh là loại giấy tờ thể hiện đầy đủ các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày tháng tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ con mà từ đó, các loại giấy tờ , thủ tục hành chính, dân sự phải được kê khai đầy đủ thông tin khớp với giấy khai sinh.

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, việc cấp lại giấy khai sinh chỉ được thực hiện trong Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại nhưng việc đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng

Theo đó, không có trường hợp làm lại giấy khai sinh khi có sai sót. Việc có xuất hiện sai sót trong giấy khai sinh, bố mẹ/người có nhu cầu phải thực hiện thủ tục cải chính giấy khai sinh theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

2. Thủ tục cải chính Giấy khai sinh.

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc yêu cầu của người làm thủ tục đăng ký khai sinh. căn cứ theo Điều 7  Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Thủ tục thực hiện phải trải qua các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ:

Người yêu cầu cải chính thực hiện điền tờ khai theo mẫu về yêu cầu cải chính giấy khai sinh

Bước 2:  Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai và các giấy tờ liên quan cho UBND cấp xã nơi đăng kí khai sinh\

Bước 3: Chờ nhận kết quả. Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *