Hậu quả của hợp đồng bán nhà được công chứng ghi giá thấp hơn thực tế?

Hậu quả của hợp đồng bán nhà được công chứng ghi giá thấp hơn thực tế?

Một khách hàng nhờ Luật sư Thuận An tư vấn về vấn đề sau: Tôi có bán căn nhà với giá 02 tỷ nhưng khi làm hợp đồng chuyển nhượng công chứng chỉ để 01 tỷ để giảm tiền thuế đồng thời cũng làm hợp đồng viết tay ghi giá trị thực. Sau khi nhận tiền đủ (02 tỷ) bên mua yêu cầu tôi ký nhận đủ 02 tỷ. Nếu sau này bên mua đòi phải trả lại 01 tỷ do số tiền đưa ra chênh lệch với giá hợp đồng chuyển nhượng thì có được không? Bên tôi có phải trả lại số tiền đó không? Nếu đưa ra Tòa thì có xử hợp đồng mua bán công chứng đó vô hiệu không?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin trên thì bạn bán nhà nhưng làm 02 hợp đồng chuyển nhượng, 1 hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, chứng thực ghi giá tiền 01 tỷ để giảm tiền thuế và 1 hợp đồng viết tay ghi giá tiền 02 tỷ.

Về giao dịch dân sự vô hiệu

Căn cứ theo quy định tại Điều 124 Bộ luật dân sự năm 2015 về giao dịch dân sự vô hiệu:

“Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch dân sự đó vô hiệu.”

Như vậy, đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng có thỏa thuận giá chuyển nhượng 01 tỷ nhằm mục đích trốn thuế của Nhà nước. Do đó hợp đồng này có thể bị tuyên vô hiệu với lý do xác lập nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với người thứ ba – Nhà nước.

Về hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu

Căn cứ theo quy định tại Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.”

Như vậy, khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, không thể hoàn trả thì tính giá trị thành tiền để hoàn trả.

Vậy nên, nếu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tuyên bố vô hiệu thì bạn và người mua phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận. Chính vì thế bạn phải hoàn trả 02 tỷ lại cho người mua nhà và người mua đó có nghĩa vụ trả lại cho bạn căn nhà trên.

Xem thêm:

Người mua bị rủi ro thế nào khi kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế?

Thùy Dung

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *