Hộ khẩu tỉnh có được mua trả góp, đăng ký xe tại TP.HCM không?

Hộ khẩu tỉnh có được mua trả góp, đăng ký xe tại TP.HCM không?

Hộ khẩu ở tỉnh có đăng ký xe tại Thành phố Hồ Chí Minh được không? Không có hộ khẩu ở TPHCM thì có mua xe trả góp và đăng ký biển số xe tại TPHCM được không?

  1. Điều kiện được đăng ký xe

     2. Thời hạn cấp đăng ký biến số xe

–  Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.
      3. Hồ sơ đăng ký xe

      4. Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *