Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã công chứng có thể hủy không?

Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã công chứng có thể hủy không?

Tôi có bán cho ông A một căn hộ chung cư và Hợp đồng mua bán này đã được công chứng. Tuy nhiên sau một thời gian ông A không tiến hành trả tiền và cũng không có nhu cầu mua nữa ông A có ý muốn giới thiệu cho tôi một người mua mới và muốn tôi hủy hợp đồng mua bán đã được công chứng. Vậy cho tôi hỏi tôi có được hủy hợp đồng được không? 

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy tại Điều 51 Luật công chứng năm 2014 thì:

“Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Vậy nên, việc hủy hợp đồng đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng đó. Và hợp đồng do tổ chức nào công chứng thì tổ chức đó sẽ được tiến hành hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *