Hợp đồng thử việc có phải tham gia Bảo hiểm xã hội không?

Hợp đồng thử việc có phải tham gia Bảo hiểm xã hội không?

Theo quy định tại điều 13 và điều 17 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT,BHTN gồm :

– Người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng

– Người quản lý doanh nghiệp, ngươi quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

Ngoài ra theo Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 quy định chỉ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Như vậy hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Tuy nhiên theo khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động 2012 có quy định đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định

Như vậy mặc dù không phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động đang thử việc nhưng công ty bạn vẫn có trách nhiệm trả thêm cùng lúc với kỳ lương cho nhân viên thử việc một khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tỷ lệ 22% ( BHXH 18%,BHYT 3%,BHTN 1%)

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *