Khi nào thì bị tạm giữ/thu hồi căn cước công dân?

Khi nào thì bị tạm giữ/thu hồi căn cước công dân?

Căn cứ:

  • Luật căn cước công dân 2014

Nội dung tư vấn:

1. Trường hợp tạm giữ/thu hồi thẻ Căn cước công dân

Thu hồi căn cước công dân là việc thu lại căn cước không dân và nó không còn giá trị sử dụng nữa. Còn tạm giữ lại là trường hợp chỉ tạm giữ một khoảng thời gian nhất định khi chủ thể thuộc một trong các trường hợp theo luật định phải tạm giữ.

Bị thu hồi căn cước công dân:

Là khi công dân bị tước quốc tịch, hoặc thôi quốc tịch hoặc bị hủy bỏ quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam. Bởi, căn cước công dân được cấp cho Công dân Việt Nam, việc bị cho thôi hoặc tước quốc tịch thì căn cước cũng không có giá trị sử dụng nữa.

Bị tạm giữ Căn cước công dân:

  • Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Được cụ thể hóa tại Điều 28 Luật căn cước công dân 2014

Điều 28. Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

2. Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

a) Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian này, khi muốn thực hiện các giao dịch theo quy định thì công dân đang bị tạm giữ thẻ căn cước được cơ quan tạm giữ thẻ cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình.

Khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân.

 

2. Thẩm quyền tạm giữ/thu hồi thẻ Căn cước công dân

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi và cơ quan có thẩm quyền tạm giữ thẻ cũng có sự khác nhau về thẩm quyền. Cụ thể:

Đối với việc thu hồi căn cước công dân
  • Cơ quan quản lý căn cước công dân là cơ quan có thẩm quyền.
  • Khi thực hiện thu hồi phải được lập thành biên bản và giao cho người bị thu hồi biên bản đó.
Đối với việc tạm giữ căn cước công dân
  • Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc là cơ quan có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân.
  • Khi thực hiện tạm giữ căn cước công dân phải được lập thành biên bản và giao cho người bị tạm biên bản đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *