Vợ không tham gia bảo hiểm thì chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

Vợ không tham gia bảo hiểm thì chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là “BHXH”) từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tuy nhiên, đối với lao động nam thì không có quy định về thời gian đóng BHXH bắt buộc, miễn là lao động nam đang đóng BHXH mà có vợ sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể:

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.[…]”

Như vậy, việc lao động nam được hưởng chế độ thai sản KHÔNG phụ thuộc vào việc người vợ tham gia BHXH, mà phụ thuộc vào việc lao động nam đó có đang đóng BHXH khi vợ sinh con hay không. Nếu có thì sẽ được hưởng chế độ thai sản cho nam.

Thời gian nghỉ việc để được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con được quy định tại Khoản 2 Điều 34 của  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Ngoài ra, trong trường hợp chỉ có lao động nam tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam được tính như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

(hoặc mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH nếu lao động nam đóng BHXH chưa đủ 06 tháng)

/

24

*

Số ngày nghỉ hưởng chế độ

Ví dụ: Đầu tháng 12/2019, vợ anh A sinh con và phải làm phẫu thuật. Lương tháng đóng bảo hiểm từ 01/2019 đến 11/2019 của anh A là 7.000.000 đồng/tháng. Vợ anh A không tham gia BHXH.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 anh A sẽ được nghỉ  hưởng chế độ thai sản là 07 ngày. Và mức hưởng chế độ thai sản của anh A được xác định như sau:
Mức hưởng = 7.000.000 / 24 * 7 = 2.042.000 đồng.

Xem thêm:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mức trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao động nam có vợ không tham gia Bảo hiểm xã hội

Thùy Dung

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *