Khoản nợ khi kết hôn, khi ly hôn xử lý thể nào?

Khoản nợ khi kết hôn, khi ly hôn xử lý thể nào?

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
  2. Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn:

Việc cả vợ chồng hay chỉ một trong hai phải có nghĩa vụ trả nợ phụ thuộc vào việc xác định khoản nợ này có phải khoản nợ chung hay không.

Trước hết cần làm rõ tài sản chung của vợ chông là gì, bởi chỉ có tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia khi ly hôn. Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình có quy định về vấn đề này

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Vậy từ đây ta có thể suy luận, nếu khoản vay dùng để tạo lập tài sản chung hoặc dùng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình thì đó là khoản nợ chung.

Trong trường hợp, khoản nợ hình thành trước thời kỳ hôn nhân và cũng không phục vụ mục đích tạo lập tài sản chung hay để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình thì sẽ là khoản nợ riêng. Như vậy, người vay có nghĩa vụ tự trả nợ.

Trường hợp khoản nợ hình thành sau thời kỳ hôn nhân, phục vụ mục đích tạo lập tài sản chung hay để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình (ví dụ như để xây nhà như trong câu hỏi) thì sẽ là khoản nợ chung. Khi đó, cả hai vợ chồng phải cùng có nghĩa vụ trả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *