Không đăng ký kết hôn có yêu cầu cha cấp dưỡng cho con được không?

Không đăng ký kết hôn có yêu cầu cha cấp dưỡng cho con được không?

Chào luật sư, tôi có thắc mắc muốn được luật sư tư vấn giúp, chuyện là tôi và chồng tôi sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, gần đây chúng tôi đã chia tay nhau, con chung của chúng tôi được 4 tuổi, do tôi trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên chúng tôi không thỏa thuận được vấn đề cấp dưỡng cho con, chồng tôi còn có ý không cấp dưỡng cho con, tôi không biết phải làm sao?

Luật sư Thuận An tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Vì hiện tại bạn và người kia không tồn tại quan hệ hôn nhân, không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nên nếu bạn muốn người cha của con cấp dưỡng thì trước hết phải làm thủ tục xác nhận cha cho con theo Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Chỉ khi cơ quan có thẩm quyền công nhận mối quan hệ cha con thì người mẹ mới có quyền yêu cầu người cha thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con mình.

Sau khi xác đinh được quan hệ cha con, người cha không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 . Người mẹ có thể làm đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi đã có quyết định xác định cha con của Tòa án hoặc gửi đồng thời yêu cầu này khi nộp đơn xác định quan hệ cha con.

Như vậy, bạn muốn yêu cầu cha cấp dưỡng cho con khi không có giấy chứng nhận kết hôn bạn phải làm thủ tục xác nhận cha cho con sau khi làm thủ tục xác nhận cha cho con bạn yêu cầu người cha cấp dưỡng cho con theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm: Làm thế nào để tăng tiền cấp dưỡng nuôi con?

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *