Làm mất có được cấp lại sổ đỏ mới không?

Làm mất có được cấp lại sổ đỏ mới không?

Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng đối với người sử dụng đất bởi lẽ sổ đỏ chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp mà Nhà nước dành cho người sử dụng đất. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà cá nhân, tổ chức làm mất sổ đỏ của mình và có mong muốn được Nhà nước cấp lại sổ đỏ mới nhưng lại không biết cơ quan thẩm quyền có cho phép thủ tục xin cấp lại sổ đỏ hay không.

Căn cứ:

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
 • Thông tư số 02/2014/TT-BTC.

Nội dung tư vấn

1. Làm mất có được cấp lại sổ đỏ mới không?

Sổ đỏ là tên gọi vắn tắt mà chúng ta vẫn dùng để nói về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, là giấy chứng nhận mà Nhà nước cấp cho người sử dụng đất để làm căn cứ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người đó. Do đó, người sử dụng đất phải bảo quản cẩn thận sổ đỏ bởi trong nhiều trường hợp mất sổ đỏ đã gây ra nhiều rắc rối thậm chí là bị kẻ gian tận dụng nếu nhặt được. Tuy nhiên, trong trường hợp vì lý do nào đó mà người sử dụng đất làm mất sổ đỏ thì vẫn có thể làm lại sổ đỏ thông qua thủ tục xin cấp lại sổ đỏ. Cấp lại sổ đỏ là việc cấp lại cho chủ sở hữu Giấy chứng nhận với nội dung chứng nhận như giấy bị mất khi làm thất lạc sổ đỏ. Vấn đề cấp lại sổ đỏ được quy định cụ thể Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Theo đó, khi phát hiện sổ đỏ bị mất thì để có thể được cấp lại sổ đỏ thì người sử dụng đất cần phải thực hiện điều sau:

 • Đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thì phải khai báo với Ủy ban nhân dân xã nơi có đất về việc mất sổ đỏ để cơ quan niêm yết thông báo tại trụ sở trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
 • Đối với Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải đăng thông tin mất sổ đỏ lên phương tiện thông tin đại chúng địa phương như báo đài,…

Như vậy, người sử dụng đất sẽ được cấp lại sổ đỏ mới nếu làm mất sổ đỏ cũ, và người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ

Sau khi phát hiện mất sổ đỏ thì người sử dụng đất cần thực hiện các bước sau để được cấp sổ đỏ mới:

Bước 1: Báo mất sổ đỏ

Người sử dụng đất phải nộp đơn báo mất sổ đỏ cho Ủy ban nhân dân xã hoặc đăng trên phương tiện thông tin đại chúng như đã nói trên.

Bước 2:  Sau khi nhận đơn khai báo mất sổ đỏ cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;

Chuyển đơn trình báo mất sổ đỏ lên phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND quận/huyện nơi cấp giấy chứng nhận

Niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

 • Thời hạn niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ mà không có trình báo, khiếu nại, tranh chấp… thì cơ quan công an xã nơi mất giấy cấp giấy xác nhận mất sổ đỏ và người mất sổ sẽ nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ gồm giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp lại Sổ đỏ theo quy định pháp luật
 • Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Sổ đỏ.

Địa điểm nộp hồ sơ:

 • Nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa, nơi chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Thời hạn cấp lại: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Lệ phí cấp lại: tùy thuộc vào quy định của từng địa phương nhưng không quá 50.000 đồng/giấy.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *