Làm thế nào để tăng tiền cấp dưỡng nuôi con?

Làm thế nào để tăng tiền cấp dưỡng nuôi con?

Có 02 cách để yêu cầu được tăng mức cấp dưỡng nuôi con khi đã giải quyết xong việc ly hôn:
1. Thỏa thuận với người cấp dưỡng về việc tăng tiền cấp dưỡng nuôi con.

2. Nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết

– Để được tăng tiền cấp dưỡng nuôi con thì người đang nuôi dưỡng trực tiếp phải có lý do chính đáng.
Ví dụ như: Chi phí tối thiểu cho sinh hoạt, học tập của con đã tăng lên và khả năng thực tế của người đang nuôi con khó đáp ứng được; Thu nhập của người phải cấp dưỡng tăng lên đáng kể…

– Người có yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng phải cung cấp cho Tòa án những chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó. Nếu được Tòa án xem xét và chấp nhận thì mức cấp dưỡng có thể thay đổi.

– Tài liệu gửi kèm theo Đơn khởi kiện yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng thường gồm:
+ Bản án hoặc quyết định của Tòa án đã giải quyết cho ly hôn.
+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc CMND.
+ Giấy tờ chứng minh về thu nhập của người có nghĩa vụ cấp dưỡng (nếu có).
+ Giấy tờ chứng minh về chi phí tối thiểu cho sinh hoạt, học tập của con đã tăng lên, khả năng thực tế của người đang nuôi con khó đáp ứng được (nếu có).

Xem thêm:

Không đăng ký kết hôn có yêu cầu cha cấp dưỡng cho con được không?

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *