Lao động nữ đặt vòng tránh thai thì được hưởng chế độ gì?

Lao động nữ đặt vòng tránh thai thì được hưởng chế độ gì?

Khách hàng gửi câu hỏi đến Luật sư Thuận An: Tôi là lao động nữ, hiện đang làm việc tại công ty và có đóng bảo hiểm xã hội. Tôi muốn hỏi nếu tôi sử dụng biện pháp tránh thai là đặt vòng thì có được hưởng chế độ bảo hiểm không và thủ tục để được hưởng gồm những gì?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”

Đặt vòng tránh thai cho lao động nữ là một trong những biện pháp tránh thai thường xuyên được sử dụng và người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định của luật. Như vậy, theo quy định tại điểm đ khoản 1 nêu trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Về thời gian hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai như sau:

“1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Nhưng thời gian nghỉ việc tối đa đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai là 7 ngày.

Mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai

Theo Điều 37 luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp bạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ thai sản khi thực hiện biện pháp tránh thai

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn phải nộp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu bạn điều trị ngoại trú; bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú cho người sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *