Luật sư Thuận An: Thủ tục thanh lý tài sản khi phá sản

Luật sư Thuận An: Thủ tục thanh lý tài sản khi phá sản

Thanh lý tài sản khi phá sản là những hình thức nhân danh cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản theo sự chỉ định của Tòa án.

Vậy, thanh lý tài sản khi phá sản cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì? Hãy cùng Luật sư Thuận An là rõ vấn đề này.

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật phá sản 2014 Số: 51/2014/QH13

2. Thanh lý tài sản là gì?

Tài sản có tài sản là động sản và tài sản là bất động sản, trong đời sống thường ngày luôn phát sinh những giao dịch có liên quan tới các loại tài sản và các công trình có gắn liền với quyền sử dụng đất

Thanh lý tài sản khi phá sản là những hình thức nhân danh cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản theo sự chỉ định của Tòa án.

3. Điều kiện để thanh lý tài sản khi phá sản

Để được công nhận là phá sản, doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

– Mất khả năng thanh toán;

– Bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán bao gồm 02 trường hợp

+ Không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;

+ Có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Như vậy, doanh nghiệp được công nhận là phá sản phải đáp ứng 2 điều kiện như trên thì khi đó mới áp dụng thanh lý tài sản khi phá sản

4. Thứ tự phân chia thanh lý tài sản khi phá sản

Khi doanh nghiệp được công nhận phá sản thì thứ tự thanh lý tài sản khi phá sản được quy định cụ thể như sau:

  • Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

+ Chi phí phá sản; ·

+ Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

+ Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; ·

+ Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

  • Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại mục a ở trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: ·

+ Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên; ·

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân; ·

+ Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ·

+ Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần; ·

+ Thành viên của Công ty hợp danh.

  • Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán trường hợp Thẩm phán ra quyết định thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

5. Thủ tục thanh lý tài sản khi phá sản

Trường hợp doanh nghiệp vẫn có tài sản để thanh toán các khoản nợ, theo Điều 65 Luật Phá sản 2014, tài sản của doanh nghiệp sẽ được xử lý như sau:

  • Bước 1: Kiểm kê tài sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó; trong trường hợp cần thiết thì phải có văn bản đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Việc xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  • Bước 2: Phân chia tài sản

Sau khi tiến hành kiểm kê và xác định được giá trị tài sản của doanh nghiệp, thứ tự phân chia tài sản sẽ được thực hiện như sau:

– Chi phí phá sản;

– Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

– Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân;

Như vậy, tài sản của doanh nghiệp sẽ được kiểm kê giá trị và phân chia theo thứ tự khi doanh nghiệp phá sản.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về thanh lý tài sản khi phá sản. Nếu quý khách hàng muốn sử dụng dịch vụ Tư vấn Luật hãy liên hệ với chúng tôi.

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *