Lưu ý khi mua đất đang thế chấp cầm cố sổ đỏ

Lưu ý khi mua đất đang thế chấp cầm cố sổ đỏ

Trường hợp muốn mua đất, nhưng sổ đỏ bên bán đã dùng để thế chấp vay tài sản. Hiện tại, bên bán yêu cầu bên mua phải đặt cọc trước để bên bán lấy ra rồi mới sang tên. Vậy bên mua cần làm thủ tục như thế nào đẻ mua đất khi sổ đỏ đang thế chấp và làm hợp đồng thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trả lời:

Căn cứ: 

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

Trường hợp này sổ đỏ đã bị bên nhận thế chấp giữ. Nếu muốn lấy sổ ra để mua bán thì bên thế chấp (đồng thời là bên bán) phải trả tiền giải chấp. Như vậy, việc mua bán này chứa khá nhiều rủi ro cho bên mua khi phải trả trước số tiền lớn để giải chấp.

Giải pháp trong trường hợp này là bên mua và bên bán sẽ làm một hợp đồng mua bán có áp dụng biện pháp đặt cọc. Theo đó khoản trả trước để giải chấp sẽ đươc xem như mọt khoản đặt cọc.

Điều 328. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp đồng sẽ quy định trách nhiệm cụ thể cho bên bán, đó là phải trả lại tiền cọc và bị phạt một khoản tiền nếu vi phạm hợp đồng, không bàn giao sổ đỏ cho bên mua.Bên bán sẽ phải thực hiện giao dịch một cách nghiêm chỉnh, nếu không sẽ bị xử phạt theo chế tài đã đề ra

Cho dù quy định như vậy, nhưng vẫn khó tránh khỏi rủi ro trong thực tế. Điều quan trọng nhất trong giao dịch vẫn là chọn đúng đối tượng để giao dịch,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *